اجتماعی و حقوقی - حقوق تجارت 3

جلسه 9 حقوق تجارت 3

به نام خدا               جلسه نهم تجارت 3             18/9/87           اقامه دعوي در برات

بحث امروز در ارتباط با اقامه دعوي در برات است. فردي كه به عنوان دارنده اعتراض عدم پرداختش را انجام داده و وجه برات بايد در كشور ايران به او پرداخت مي‌شده بالا يكسان از تاريخ اعتراض اقدام كند به طرح دعوي خودش. اگر قرار بوده برات  در خارج از ايران پرداخت شود و هم و منتها بعضي از ضامنين يا مسئولين براتي در كشور ايران حضور داشته باشند بايد دو سال از تاريخ اعتراض دعوي خودش را در دادگاه ايران اقامه كند. از حيث اقامه دعوي هر شخصي كه بتواند حتي بعد از اينكه مبلغ يا وجه برات را پرداخت كرد مثل يكي از ظهرنويسان يا ضامنين يا هر فردي كه حالا مثل فرد ثالث كه قاعدتاً بدهكار در پرداخت وجه ...


ادامه مطلب
!! نوشته شده توسط مصطفی احمدی | 17:13 | چهارشنبه 11 دی1387 •

جلسه 8 تجارت 3

جلسه هشتم    حقوق تجارت 3                11/9/87                      پرداخت وجه برات

بحثمون در ارتباط با برات و بحث پرداخت و تأديه وجه برات بود در قسمت پرداخت جزئي از وجه برات گفتيم كه به چه ترتيب است كه نمي‌شود دارنده‌ي برات را مكلف كرد كه قسمتي از وجه را بپذيرد و حتي در ديون قانون تجارت برخلاف ديون مدني دادگاه‌ها هم حق دادن مهلت و يا اقساط كردن ديون را ضمن دادرسي پيدا نمي‌كنند. اما بحث امروز در مورد پرداخت وجه برات است، زماني كه وجه برات قبل از سررسيد آن پرداخت و تأديه مي‌شود. در ارتباط با برات و مي‌توانيم بگوييم سفته نمي‌شود قبل از سررسيد وجه برات را به ارائه دهنده‌ي آن سند تحويل دهيم. چون ممكن است براي افرادي حقي ایجاد شده باشد ....


ادامه مطلب
!! نوشته شده توسط مصطفی احمدی | 17:11 | چهارشنبه 11 دی1387 •

جلسه هفتم تجارت 3

در ارتباط با مواردی که دارنده ی برات با مسئولینی ( صادر كننده، ضامنين ،ظهرنويس) برخورد می کند که تمام این مسئولین ورشکسته شده اند. مادۀ 251 در واقع می توان گفت که تا حدود زیادی این مسئله را توضیح داده است و حال اگر بخواهیم خودمان مسئله را در 2 مشق بررسی کنیم می توان به دو فرض متصور شد : یکی اینکه دارندۀ برات با مسئولینی مواجه ود که یک تعداد از آنها ورشکسته هستند و یک تعداد از آنها ورشکسته نیستند، خوب طبیعی است که شخصی که دارندۀ برات است مثل یک طلبکار عادی و شخص ورشکسته محسوب می شود.
ادامه مطلب
!! نوشته شده توسط مصطفی احمدی | 17:11 | چهارشنبه 11 دی1387 •

جلسه ششم تجارت 3

ماده 246، در ارتباط با برات:

در ارتباط با ظهرنويسي گفتيم كه معمول و مرسوم اين است كه براي انتقال برات، فرد يا افرادي كه دارنده برات هستند با امضاء ظهر برات، اين سند تجارتي را به اشخاص ثالث منتقل مي‌كنند و بعد از انتقال، تمام حقوق قانوني به شخص دارنده منتقل مي‌شود و دارنده مي‌تواند تكليف پرداخت را با توجه به مطالبي كه سابقاً بيان شد و در آينده نيز توضيح خواهيم داد از تمام افرادي كه امضاءشان در ظهربرات يا روي برات هست، درخواست كند، خود بحث ظهرنويسي كه گفتيم صرفاً با امضاء قابل انجام است و با مهر قابل انجام نيست و گفتيم به نظر مي‌رسد ايرادي كه بر قانون تجارتمان وارد باشد، قانونگذار در ماده 246 ق.ت. مي‌گويد، ممكن است شخص ظهرنويس ...


ادامه مطلب
!! نوشته شده توسط مصطفی احمدی | 22:44 | شنبه 2 آذر1387 •

جلسه پنچم حقوق تجارت 3

جلسه پنجم تجارت 3                        20/8/1387

بحث قبولی و نکول برات: قبولی باید در روی برات نوشته شود، و به صورت مشروط قابل پذیرش نیست هر چندگفتیم اگر به صورت شرط هم نوشته شود تا حدودی می‌تواند در حدود و شرطی که در برات نوشته می‌شود، ایجاد التزام کند برای شخص نویسنده یا فردی که در واقع تکلیف در پرداخت داشته با آن قید یا شرط همچنین بعد از اینکه برات نزد برات‌گیر امضاء شود و بعد امضاء را خظ بزند.

اثر قبولی

 در ارتباط با قبول برات مطابق ....


ادامه مطلب
!! نوشته شده توسط مصطفی احمدی | 21:23 | شنبه 2 آذر1387 •

جلسه چهارم حقوق تجارت 3

جلسه چهارم تجارت 3              13/8/87                     

   مطالب اختیاری در برات

خب بحثمون در ارتباط با برات و شرایطی شکلی برات بود. در ارتباط با برات خدمتتون عرض کردیم که مطابق 10 شرطی که برایش در نظر می گیریم مطابق ماده 223 و همچنین قانون مالیاتهای مستقیم گفتیم که یک سری مطالب در صدور برات الزامی است و اگر وجود نداشته باشد چه عواقبی ممکن است برای دارنده ی برات ایجاد شود. بحثمون رسید تا مطالب اختیاری در برات .

مطالب اختیاری در برات. یک مثال می زنم چون چک بیشتر مبتلا به است...


ادامه مطلب
!! نوشته شده توسط مصطفی احمدی | 21:18 | شنبه 2 آذر1387 •

جلسه سوم ح.ت 3

جلسه سوم تجارت 3        6/8/1387                     صورت برات

شرایط بعدی که در ماده 223 وجود داشت گفته شد قانونگذار بعد از مهر یا امضاء سند برات در صدر ماده223  قانونگذار بعد از مهر یا امضاء سند برات شرایط ذیل در خصوص صدور سند برات لازم است مهمترین چيزی که مبین   اراده افراد صادر کننده است نقش مهر یا امضایی که روی برات قید می کنند علاوه بر این دو شرط  شرایط شکلی و ظاهری بعدی که در 8 بند ماده 223  توضیح می دهیم اگر این شرایط وجود نداشته باشد باعث بي اعتباری برات است یا نه برات قابل استناد و قابل اعتبار است. ...


ادامه مطلب
!! نوشته شده توسط مصطفی احمدی | 21:14 | شنبه 2 آذر1387 •

جلسه دوم حقوق تجارت 3 (ویژگی و...) اسناد تجارتی

« جلسه دوم حقوق تجارت 3 »

اسناد تجارتي (ويژگي)

مزيت ديگر اسناد تجارتی قرار تامين خواسته اسناد تجارتی در ارتباط با ماده 108 آيين دادرسی مدنی و قرار تامين خواسته در بند ج اين ماده پيش بينی شده که اوراق تجارتی واخواست شده ،( واخواست کردن همان گواهی عدم تاديه است که در بحث چک گواهی عدم تاديه به آن می گويند يعنی اينکه مبلغ پرداخت نشده يا تاديه نشده است.دربحث برات و سفته به آن می گويند واخواست). مثلا واخواست کردن اسنادتجاری برات، سفته.

 درارتباط باتامين خواسته قانونگذاردربندج ماده 108 می گويد اوراق تجارتی واخواست شده را دادگاهها بايدبادرخواست خواهان قرارتامين صادرکند. نگاه کنيد مزيتی که حالا ممکن است شما بگويداين تقاضای تامين خواسته درتمام دعاوی مالی قابل صدوراست يعنی....


ادامه مطلب
!! نوشته شده توسط مصطفی احمدی | 0:43 | یکشنبه 12 آبان1387 •

اسناد تجارتي(ويژگي) جلسه اول

«  جلسه اول حقوق تجارت 3 »

درارتباط با اسناد تجارتی تعريفی که برای اسناد تجارتی ارايه می دهند، می گويند سند تجارتی نوشته ای است که بين تجار مورد داد وستد يا رد و بدل می شود ومعمولا هم اين اسناد معرف طلبی در سررسيد معين است. مثلا شماچکی يا برات يا سفته ای را صادر می کنيد به تاريخ 1ماه ديگر،  نشان می دهد که در1ماه ديگر زمانی که شما اين سند تجارتی را به شخص برات گير ارائه می دهيد آن فرد می داند که بايد اين مبلغ رابه شما تحويل دهد. اما اين بايدی را که به اصطلاح بايد گفتيم الزام آور نيست مثل  همان چک است مثلا اگر شما برات صادر کرديد، سفته ای صادر کرديد يا چکی صادر کرديد در چک خودتون مکلف به پرداخت هستيد،در سفته خودتون مکلف به پرداخت هستيد ولی در برات سيستم متفاوت است .....


ادامه مطلب
!! نوشته شده توسط مصطفی احمدی | 22:30 | شنبه 11 آبان1387 •

RSS